The Felicity Coordinators

Arihant Jain, Nishant Gupta, Sai Sahith Nama,

Core Team

First row:
Arihant Jain, Nishant Gupta, Sai Sahith Nama,

Second row:
Devansh Manu, Divanshu Jain, Dipankar Jain, Anshul Singhal, Riya Pal,

Third row:
Apaar Agrawal, Himakar Yv, Mayank Modi, Isha Mangurkar,

Finance Council

Aayush Naik, Nikita Chaturvedi,

The Threads Team

First row:
Tanmay Chaudhari, Shubham Vijayvargiya, Satyam Pandey, Abhinav Aggarwal, Rahul Nahata

Second row:
Shivin Yadav, Pinkesh Badjatiya (Server Admin), Rohan Karnawat, Vikash, Aalekh Jain (Server Admin), Animesh Chandra Pathak, Arvind

Third row:
Adarsh Sanjeev, Archit Rai, Amit Kumar Gupta, Saatwik Singh Nagpal, Shivam Kakkar (Threads Coordinator), Vishal Batchu (Threads Coordinator), Anshul Singhal (Server Admin), Tanuj Khattar

Web and Server Team

Mukul Hase, Adarsh Sanjeev, Anshul Singhal, Pinkesh Badjatiya, Aalekh Jain, Animesh Pathak

The Pulsation Team

Aalekh Jain, Shubham Rai, Harshil Jain, Diplav, Parv Parkhiya, Akanksha Baranwal, Pooja Guhan

The Marketing Team

First row:
Divanshu Jain, Sri Aurobindo Munagala, Apaar Agrawal, Aayush Deva

Second row:
Devansh Manu, Mayank Modi, Himakar Yv, Pranav Basin

The Sponsorship Team

Anirudh Sharma, Nishant Gupta, Aayush Aanand, Rahul Nahata, Sidhant Subramanian, Arihant Jain Sai Sahith Nama, Seshadri Reddy

The Kalakshetra Team

First row:
PG Harsha, Varshit Battu, Nishanth Reddy, Harshavardhan Bandi, Himakar Yv

Second row:
Apaar agrawal, Ankur jain, vikas thamizharasan, Rishith Reddy, Rohith Punati

Third row:
Aiswarya Sunil, Sailaja, Vaishnavi Reddy, Surya Soujanya, Vanalata Bulusu

The LitCafe Team

Mayank Modi, Parv parkhiya, Vivek iyer, Alok debnath, Neelesh, Vishnu

The Sports Team

Allen Jojo, Dipankar Jain, Siddharth Gairola, Vinay singh, Swapnil

The Cultural Team

The MUN Team

The Zombiezone Team

The Complete Family